Friday, September 03, 2010

There's a ghost in me

Maud at Kuudes Linja on the night of arts.
Lovely girl.
And she's mine arabian woman.

1 comment:

Vanessa Forstén said...

Yo Halle!

tack för dom fina orden! :) Jag köpte canons 50D på våren och före de hade jag 400D:n. Jag har faffas gamla analoga kamera (Olympus 0M-2)men har inte använt den så mycke. Studerar du fotografering?